Fibryna bogatopłytkowa stosowana w proloterapii regeneruje mięśnie, stawy i kręgosłup. To najsilniejszy stymulator tkankowy otrzymywany z krwi pacjenta.

Proloterapia polega na przyczynowym leczeniu bólu mięśni, stawów i kręgosłupa, wywołanych przez przewlekłe i ostre uszkodzenia tkanek. Najbardziej spektakularne efekty uzyskujemy, podając w uszkodzone tkanki fibrynę bogatopłytkową (PRF, ang. Platelet Rich Fibrine). Jest to koncentrat płytkowy nowej generacji pozyskiwany z krwi własnej pacjenta.

W naturalny sposób stymuluje regenerację, gojenie się tkanek miękkich i odbudowę kości, a także zmniejsza stan zapalny i dolegliwości bólowe. Zawiera leukocyty, komórki macierzyste i płytki krwi wydzielające czynniki wzrostu, które przyspieszają zarówno powstawanie nowych komórek, takich jak fibroblasty i osteoblasty, jak też angiogenezę, czyli tworzenie nowych naczyń krwionośnych. Czynniki te są uwalniane przez co najmniej 14 dni po zabiegu.

Po podaniu do tkanek miękkich fibryna powoli koaguluje, tworząc naturalną, trójwymiarową sieć, w której zachodzą procesy naprawcze. Zawieszone w niej płytki krwi są dłużej niż w osoczu bogatopłytkowym stymulowane do uwalniania czynników wzrostu i cytokin. Jednocześnie następuje migracja mezenchymalnych komórek macierzystych do uszkodzonych tkanek wymagających naprawy, stymulując je do odnowy. Czynniki wzrostu pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu, co daje efekt wypełnienia w miejscu podania. Fibryna bogatopłytkowa znacząco przyspiesza również gojenie ran, oparzeń i blizn.