Aktualna informacja dla Pacjentów:

Centrum Terapii Kręgosłupa jest czynne bez zmian od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Jednocześnie informujemy, że stale monitorujemy sytuację epidemiologiczną we Wrocławiu oraz komunikaty wydawane przez władze miasta i kraju.

Zapewniamy, że w naszej placówce na co dzień przestrzegamy najwyższych standardów higieny. Na miejscu wszystkim pacjentom zapewniamy środki do dezynfekcji rąk. Sprzęt, klamki, poręcze i inne często dotykane powierzchnie, dodatkowo dezynfekujemy systematycznie w ciągu dnia.

O wszystkich ewentualnych zmianach w pracy będziemy informować na bieżąco.

Zalecenia dla Pacjentów:

Mając na uwadze bezpieczeństwo medyczne, zalecamy wszystkim Pacjentom stosowanie standardowych środków ochrony przed infekcjami takich jak:

– Częste mycie rąk mydłem przez minimum 30 sekund.
– Jeśli nie mamy możliwości wymycia rąk, stosujemy dezynfekcję środkami na bazie alkoholu.
– Higiena kaszlu i kichania – podczas kaszlu i kichania zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
– Niedotykanie twarzy, a szczególnie okolic ust, nosa i oczu.